Aktuální informace o jednání představenstva družstva

Vážení družstevníci, bohužel vám opět musíme sdělit, že doposud neproběhlo první jednání představenstva družstva (PD). Stále více se ukazuje, že vztah soudem jmenovaných členů představenstva družstva pánů Gomboše a Klimeše asi není o jimi veřejně deklarované snaze, aby družstvo prosperovalo, plynule fungovalo a bylo bezpečným zázemím pro všechny bydlící pod jeho správou. Oba pánové evidentně bojkotují jednání představenstva. Jestli se jedná o jejich reakci na výrok soudu, který jmenoval do sedmičlenného představenstva pět zástupců bývalého vedení a dva zástupce podporovatelů pana Gomboše nebo je za tím úplně jiný záměr, to opravdu nevíme a do spekulací se nechceme pouštět. O tom, že všechno, co pan Gomboš a jeho podporovatelé dělají, není tak úplně ve stylu fair play, svědčí ale skutečnost, že ačkoliv se právní zástupci obou stran, Mgr. Pořízek a Mgr. Belšán, dohodli, že se žádná ze stran nebude odvolávat proti rozhodnutí soudu o jmenování členů představenstva a tuto dohodu společně sdělili datovou zprávou soudu, pan Štrombach, podporovatel pana Gomboše, se odvolal proti dvěma jménům navržených členů představenstva (Ševčíkovi a Rybovi). A tak se stalo, že zapsáno do obchodního rejstříku bylo pouze pět navržených členů představenstva. Tři z původního vedení a dva „Gombošovci“. Tímto krokem se tak pánům Gombošovi s Klimešem otevřel prostor pro blokování jednání představenstva. No a ti ho využívají.

Již jsme vás informovali, že pánové Gomboš s Klimešem se nezúčastňují řádně svolaných zasedání představenstva, které v souladu se stanovami a vnitrodružstevní legislativou svolává nejstarší člen představenstva pan Ing. Klíma, ale svolávají svá vlastní zasedání. Ta však nejsou svolávána řádně nebo jsou úmyslně plánována na dny, kdy jsme předem a včas sdělili, že se nebudeme moci jednání zúčastnit.

V současnosti pan Gomboš svolal jednání představenstva na sedm dní po sobě. Mezi plánovanými byl i datum 27.5.2021. Na tento datum řádně svolal jednání i pan Ing. Klíma. Věřili jsme, že se konečně sejdou všichni zapsaní členové představenstva družstva a představenstvo zahájí svou činnost. Bohužel, jak se ve čtvrtek odpoledne dne 27.5.2021 ukázalo, pánové Gomboš a Klimeš se ve svém plánování možná sami ztratili a aniž by se omluvili, na jednání opět nedorazili. Proč tedy jmenovaní pánové nepřišli ani na termín jednání, které sami svolali? Můžeme se pouze domýšlet, ale je zřejmé, že paralyzování představenstva družstva jim asi vyhovuje. Neexistuje nic, co by jejich neúčast mohlo legitimně zdůvodnit.

Paradoxem v této pro chod našeho družstva nepříjemné situaci je, že ačkoli se pan Gomboš nezúčastňuje řádně svolaných jednání představenstva družstva, najde si čas na to, aby na sociálních sítích předkládal své názory na případné kroky soudu, které soud může podniknout, pokud se v soudem stanovené datum pro řádnou volbu představenstva nedodrží. Možných variant je několik, bohužel jednou z nich je i likvidace družstva. Co by se pak mohlo stát s majetkem družstva, se všemi byty, které družstvo vlastní a spravuje, se můžeme jen domýšlet. Zůstaňme proto všichni obezřetní.


V Mostě dne 31.5.2021

Ing. Petr Klíma, v.r. Ing. Roman Hokr, v.r. Ing. Jiří Koranda, v.r.
člen představenstva člen představenstva člen představenstva