Informace z představenstva

Tyto informace jsou ze zasedání představenstva družstva č. 18. Konalo se 10. září tohoto roku.

PŘEDSTAVENSTVO SCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO NESCHVÁLILO:

Arnošt Ševčík
předseda představenstva