Informace z představenstva

Informace jsou ze zasedání představenstva družstva č. 13 (9. července 2018) a č. 14 (16. července 2018), č. 15 (6. srpna 2018).

PŘEDSTAVENSTVO SCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO NESCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:

PŘEDSTAVENSTVO ULOŽILO:

Arnošt Ševčík
předseda představenstva